Obec Hudlice leží v okrese Beroun, kraj Středočeský, zhruba 7 km severozápadně od Berouna.

znak obce Hudlice

Aktuality

03. březen 2014

Poplatky

30. březen je termín pro úhradu poplatků za odpady. Celková roční výše poplatku činí pro tento rok 500 Kč za osobu.

Poplatek za odpady

Od roku 2012 platí výše poplatku 500Kč za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti na OÚ, nebo bezhotovostním převodem na účet OÚ.

účet OÚ: číslo účtu: 363704349/0800
variabilní symbol: číslo popisné
konstantní symbol: 0308

Poplatek za psa

Poplatek za psa činí za kalendářní rok 2014:

  • za prvního psa činí základní poplatek 100 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa 200 Kč,
  • za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu 50 Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 100 Kč.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti na OÚ, nebo bezhotovostním převodem na účet OÚ.

účet OÚ: číslo účtu: 363704349/0800
variabilní symbol: číslo popisné
konstantní symbol: 0158.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

  • za vyhrazení parkovacího místa 1Kč/m2 a den
  • za umístění reklamního zařízení 10Kč/den
  • za umístění skládek , stavebního zařízení 5Kč/m2 a den

Přihlášení

Aktuality

09. červen 2018

SPORTOVNÍ DEN 9.6.2018 na hřišti u lesa   Program:...

05. červen 2018

pořad Český rozhlas Dvojka, 27.5.2018 09:30

27. květen 2018

 Český zahrádkářský svaz v Hudlicích pořádá „SELSKÉ SLAVNOSTI SEČENÍ...

archiv aktualit

Předpověď počasí

Copyright © obec Hudlice 2008-2018 | Vytvořeno firmou Kinet s.r.o. Kinet