Obec Hudlice leží v okrese Beroun, kraj Středočeský, zhruba 7 km severozápadně od Berouna.

znak obce Hudlice

Aktuality

30. březen 2019

Poplatky 2019

30. březen je termín splatnosti některých poplatků.

Poplatek za odpady

Pro rok 2019 platí výše poplatku 700 Kč za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti na OÚ, nebo bezhotovostním převodem na účet OÚ.

účet OÚ: číslo účtu: 363704349/0800
variabilní symbol: číslo popisné
konstantní symbol: 0308.

Poplatek za psa

Poplatek za psa činí za kalendářní rok 2019:

  • za prvního psa činí základní poplatek 100 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa 200 Kč,

Poplatek je možné uhradit v hotovosti na OÚ, nebo bezhotovostním převodem na účet OÚ.

účet OÚ: číslo účtu: 363704349/0800
variabilní symbol: číslo popisné
konstantní symbol: 0158.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

  • za vyhrazení parkovacího místa 1Kč/m2 a den
  • za umístění reklamního zařízení 10Kč/den
  • za umístění skládek , stavebního zařízení 5Kč/m2 a den

Přihlášení

Aktuality

07. září 2019

sběr

28. srpen 2019

vítání občánků přihláškový formulář

24. červen 2019

Dovolená   24.6.2019-28.6.2019  a 29.7.2019-5.8.2019. Zastupuje  MUDr....

archiv aktualit

Předpověď počasí

Copyright © obec Hudlice 2008-2019 | Vytvořeno firmou Kinet s.r.o. Kinet