Obec Hudlice leží v okrese Beroun, kraj Středočeský, zhruba 7 km severozápadně od Berouna.

znak obce Hudlice

Aktuality

22. červenec 2013

Změny v povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

Od 15. července došlo ke změně vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách.Nejvýraznější změnou pro občany je, že kácení stromů v zahradách nepotřebuje povolení.

Avšak ani to neplatí bezvýhradně! Zahradou se totiž rozumí: pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu (nikoliv u chaty např. v chatové osadě), který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.

Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Stavebním oplocením je plot, povolený stavebním úřadem (nejedná se např. o živý plot). Na vlastní zahradě si tedy nově může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu v době vegetačního klidu upravit své vlastní stromy. Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom.

Novela vyhlášky však naopak zpřísňuje kácení ve stromořadí. Za stromořadí je považována souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Kácení ve stromořadí vyžaduje povolení i pro stromy s obvodem menším než 80 cm ve výšce 130 cm.

Větší ochranu získali i zapojené porosty dřevin s obvodem menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí přesahující 40 m2, které často tvoří významný podíl zeleně ve volné krajině i v sídlech.

Kácení všech ostatních stromů rostoucích mimo les a zahrady (jak jsou výše popsány) a jejichž kmen ve výšce 130 cm nad zemí má obvod větší než 80 cm je nutné mít předem povoleno od obecního úřadu. V případě kácení keřového porostu o výměře větší než 40 m2 je také potřebné předešlé povolení.

Své záměry o kácení stromů s námi můžete kdykoliv konzultovat. Žádost o kácení si můžete stáhnout z dokumentů uveřejněných na našich webových stránkách, kde také naleznete postup jak žádat o povolení

Přihlášení

Aktuality

09. červen 2018

SPORTOVNÍ DEN 9.6.2018 na hřišti u lesa   Program:...

05. červen 2018

pořad Český rozhlas Dvojka, 27.5.2018 09:30

27. květen 2018

 Český zahrádkářský svaz v Hudlicích pořádá „SELSKÉ SLAVNOSTI SEČENÍ...

archiv aktualit

Předpověď počasí

Copyright © obec Hudlice 2008-2018 | Vytvořeno firmou Kinet s.r.o. Kinet