Obec Hudlice leží v okrese Beroun, kraj Středočeský, zhruba 7 km severozápadně od Berouna.

znak obce Hudlice

Registrace

Ve slušné společnosti je zdvořilé se představit. Diskuse na www.obec-hudlice.cz chce být prostředím pro slušnou společnost. Proto se u publikovaných příspěvků zobrazí celé jméno a příjmení autora.

Podmínky registrace:

Registrace na stránkách www.obec-hudlice.cz je dobrovolná a zdarma. Aktivuje se odesláním registračního formuláře. Podmínky mohou být provozovatelem jednostranně doplňovány či měněny s tím, že o změně bude informovat odesláním zprávy na emailovou adresu uživatele poskytnutou při registraci.

Bez souhlasu s podmínkami se nelze zaregistrovat!

Provozovatel se při nakládání s osobními údaji zavazuje k dodržování platných právních norem, zejména ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. Provozovatel se rovněž zavazuje, že bez souhlasu uživatele nepředá jeho údaje třetí straně.

Uživatel se při registraci zavazuje uvést pravdivé údaje, přičemž odpovídá za jejich obsahovou správnost a zákonnost. Registraci na www.obec-hudlice.cz lze provést jen na vlastní, nikoliv na jinou osobu!

Provozovatel má právo si kdykoliv ověřit zaregistrované údaje!

Každý uživatel může kdykoliv svou registraci ukončit zasláním e-mailu, z kterého bude vyplývat jeho zájem registraci zrušit. Provozovatel je oprávněn uživateli, který poruší podmínky registrace či pravidla komunikace, zamezit přístup!

Registrace uživatelů zaručuje, že pod určitým jménem nebude v diskusi vystupovat nikdo jiný, než ten, kdo se zaregistroval.

Příspěvky, které nerespektují výše uvedená pravidla, kontroverzní a konfrontační příspěvky vyvolávající tzv. flame war, protizákonné, extrémně vulgární nebo jinak nežádoucí příspěvky mohou být cenzurovány.

Registrační formulář

E-mail*
Heslo*
Heslo (znovu)*
Jméno a příjmení*
Telefonní číslo*
Souhlasím s podmínkami registrace*


Pravidla diskuze:

  • Prostřednictvím diskuse na stránkách www.obec-hudlice.cz se můžete vyjadřovat k dění v obci, dotazovat se a vyjadřovat k různým tématům, komunikovat se spoluobčany, vedením obce a podobně.
  • Za obsah příspěvků zodpovídají výhradně jejich autoři.
  • Co platí v reálném životě, platí i při internetových diskuzích! Vyhni se jakémukoliv porušování zákonů České republiky.
  • Diskuze slouží k vyjadřování vlastních názorů k danému tématu, snaž se je proto sdělovat srozumitelnou formou a dodržuj pravidlo SFS - slušně, fakticky, smysluplně.
  • Buď ve svém vyjadřování slušný a kultivovaný. Nebuď vulgární ani hrubý a nerozšiřuj lži.
  • Je zakázáno zveřejňovat další údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání).
  • Buď tolerantní k případným neznalostem ostatních.
  • Diskuze není určena k pouhému nekonstruktivnímu napadání odlišných názorů ostatních diskutujících. Příspěvky bez věcného obsahu či s nulovou informační hodnotou budou smazány.
  • Nekomentuj s příliš horkou hlavou (hlava posléze vychladne, ale komentář zůstává).
  • Provozovatel si vyhrazuje právo tato pravidla změnit či doplnit.

Přihlášení

Registrace

Aktuality

10. říjen 2017

odstávka 10.10. odstávka 12.10.  

03. říjen 2017

odstávka    3.10. www.cezdistribuce.cz

23. září 2017

slavnostní otevření

archiv aktualit

Předpověď počasí

Copyright © obec Hudlice 2008-2017 | Vytvořeno firmou Kinet s.r.o. Kinet