Obec Hudlice leží v okrese Beroun, kraj Středočeský, zhruba 7 km severozápadně od Berouna.

znak obce Hudlice

Registrace

Ve slušné společnosti je zdvořilé se představit. Diskuse na www.obec-hudlice.cz chce být prostředím pro slušnou společnost. Proto se u publikovaných příspěvků zobrazí celé jméno a příjmení autora.

Podmínky registrace:

Registrace na stránkách www.obec-hudlice.cz je dobrovolná a zdarma. Aktivuje se odesláním registračního formuláře. Podmínky mohou být provozovatelem jednostranně doplňovány či měněny s tím, že o změně bude informovat odesláním zprávy na emailovou adresu uživatele poskytnutou při registraci.

Bez souhlasu s podmínkami se nelze zaregistrovat!

Provozovatel se při nakládání s osobními údaji zavazuje k dodržování platných právních norem, zejména ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. Provozovatel se rovněž zavazuje, že bez souhlasu uživatele nepředá jeho údaje třetí straně.

Uživatel se při registraci zavazuje uvést pravdivé údaje, přičemž odpovídá za jejich obsahovou správnost a zákonnost. Registraci na www.obec-hudlice.cz lze provést jen na vlastní, nikoliv na jinou osobu!

Provozovatel má právo si kdykoliv ověřit zaregistrované údaje!

Každý uživatel může kdykoliv svou registraci ukončit zasláním e-mailu, z kterého bude vyplývat jeho zájem registraci zrušit. Provozovatel je oprávněn uživateli, který poruší podmínky registrace či pravidla komunikace, zamezit přístup!

Registrace uživatelů zaručuje, že pod určitým jménem nebude v diskusi vystupovat nikdo jiný, než ten, kdo se zaregistroval.

Příspěvky, které nerespektují výše uvedená pravidla, kontroverzní a konfrontační příspěvky vyvolávající tzv. flame war, protizákonné, extrémně vulgární nebo jinak nežádoucí příspěvky mohou být cenzurovány.

Registrační formulář

E-mail*
Heslo*
Heslo (znovu)*
Jméno a příjmení*
Telefonní číslo*
Souhlasím s podmínkami registrace*


Pravidla diskuze:

  • Prostřednictvím diskuse na stránkách www.obec-hudlice.cz se můžete vyjadřovat k dění v obci, dotazovat se a vyjadřovat k různým tématům, komunikovat se spoluobčany, vedením obce a podobně.
  • Za obsah příspěvků zodpovídají výhradně jejich autoři.
  • Co platí v reálném životě, platí i při internetových diskuzích! Vyhni se jakémukoliv porušování zákonů České republiky.
  • Diskuze slouží k vyjadřování vlastních názorů k danému tématu, snaž se je proto sdělovat srozumitelnou formou a dodržuj pravidlo SFS - slušně, fakticky, smysluplně.
  • Buď ve svém vyjadřování slušný a kultivovaný. Nebuď vulgární ani hrubý a nerozšiřuj lži.
  • Je zakázáno zveřejňovat další údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání).
  • Buď tolerantní k případným neznalostem ostatních.
  • Diskuze není určena k pouhému nekonstruktivnímu napadání odlišných názorů ostatních diskutujících. Příspěvky bez věcného obsahu či s nulovou informační hodnotou budou smazány.
  • Nekomentuj s příliš horkou hlavou (hlava posléze vychladne, ale komentář zůstává).
  • Provozovatel si vyhrazuje právo tato pravidla změnit či doplnit.

Přihlášení

Registrace

Aktuality

24. červen 2017

Při příležitosti 2. výročí otevření rozhledny

21. květen 2017

3. ročník Akce plná zábavy a recese se koná za vsí směr fotbalové hřiště....

06. květen 2017

V sobotu 6.5. od 9.00 hodin provedou fotbalisté sběr kovového šrotu....

archiv aktualit

Předpověď počasí

Copyright © obec Hudlice 2008-2017 | Vytvořeno firmou Kinet s.r.o. Kinet