Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Covid info

Aktuální informace ohledně problematiky Covid-19 od 16.3. 2020

Zde jsou zveřejňovány nejdůležitější informace z obce a dále zprávy vydávané orgány státní správy.

Vyzýváme občany k omezení vstupu do budovy OÚ. Využívejte přednostně telefonickou a elektronickou komunikaci s pracovníky OÚ.

Svojí ochranou chráníte všechny ostatní!

Krizová opatření

Krizová opatření, počty nemocných COVID 19

Rozhodnutí hejtmanky o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Starší informace

Sbírka zákonů, částka 90/2020 (o pravomoci policie ČR postihovat porušení krizových opatření)

Bezúročné půjčky živnostníkům – Středočeský kraj

Opatření vlády ČR č. 509 – dočasná ochrana hranic ČR

Sbírka zákonů, částka 82/2020 (o zrušení krizového opatření)

Sbírka zákonů, částka 81/2020 (o přijetí krizového opatření)

Usnesení vlády ČR – prodloužení nouzového stavu

Opatření – zákaz pobytu a pohybu bez ochrany dýchacích cest

Krizové opatření vlády ČR č. 496

Krizové opatření vlády ČR č. 495

Krizové opatření vlády ČR č. 494

Krizové opatření vlády ČR č. 493

Krizové opatření vlády ČR č. 492

Krizové opatření vlády ČR č. 491

Krizové opatření vlády ČR č. 490

Sbírka zákonů, částka 70/2020

Sbírka zákonů, částka 59/2020

Opatření – zákaz volného pohybu osob s vyjímkami

Sbírka zákonů, částka 56/2020

Zrušení MO – prodej OOP třídy FFP3

Ukončení MO – kontaktní místa VS, Czech POINT

Opatření – omezení pohybu osob s vyjímkami

Opatření – vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních

Opatření – maloobchodní prodej a služby

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Nakládání s odpady – koronavirus

Snížení nájemného

Ochrany vnitřních hranic ČR

Sbírka zákonů, částka 52/2020

Usnesení vlády ČR č. 341 – karanténní opatření

Rozhodnutí hejtmanky Sčk č. 4/2020 – osoby bez přístřeší

Sbírka zákonů, částka 51/2020

Sbírka zákonů, částka 50/2020

Opatření – zákaz maloobchodního prodeje do 11.4. 2020

Opatření – omezení provozu OVM a SO

Opatření – nošení ochranných prostředků

Shrnutí opatření a podpor pro OSVČ

Shrnutí opatření a podpor pro firmy

Sbírka zákonů, částka 48/2020

Rozhodnutí hejtmanky Sčk č. 3/2020 – vykonávání péče o děti a mládež

Omezení maloobchodního prodeje z 26.3. 2020

Přestupky v nouzovém stavu

Vyčlenění prodejní doby pro seniory

Omezení volného pohybu osob na území ČR

Omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů

Omezení maloobchodního prodeje

Omezení lůžkové lečebně rehabilitační péče

Sbírka zákonů, částka 45/2020

Česká pošta – důchody, zásilky, otvírací doba

Výklad MZe k rybaření, myslivosti a včelařství

Vykonávání péče o děti a mládež – zasílání požadavků

Stanovisko SZÚ k nakládání s odpady

Sbírka zákonů, částka 41/2020

Rozhodnutí hejtmanky Sčk č. 2/2020

Rozhodnutí hejtmanky Sčk č. 1/2020

Seznam vysokých škol

Sociální práce – SP a SO – počty studentů

Seznam SS a VOS škol

MŠMT – žáci a studenti

Krizový štáb České pošty

Plakát – rouška

Informace KÚ – studenti

Dopis MV ke koronaviru

Algoritmus testování COVID

Aktuální uzavření pošt

Usnesení vlády ČR č. 251

Usnesení vlády ČR č. 250

Usnesení vlády ČR č. 249

Usnesení vlády ČR č. 248

Usnesení vlády ČR č. 247

Usnesení vlády ČR č. 246

Usnesení vlády ČR č. 245

Nákupní doba pro seniory

Informace k provozu OÚ Hudlice a skládky

Informace z ordinace praktického lékaře Hudlice

Česká správa sociálního zabezpečení

Finanční správa

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úřad práce ČR

Sbírka zákonů, částka 34/2020

Sbírka zákonů, částka 35/2020

Sbírka zákonů, částka 37/2020