Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Covid info

Aktuální informace ohledně problematiky Covid-19 od 16.3. 2020

Zde jsou zveřejňovány nejdůležitější informace z obce a dále zprávy vydávané orgány státní správy.

Vyzýváme občany k omezení vstupu do budovy OÚ. Využívejte přednostně telefonickou a elektronickou komunikaci s pracovníky OÚ.

Svojí ochranou chráníte všechny ostatní!


Krizová opatření souvislosti s fungováním obce


Opatření vlády ze dne 26. 7. 2021

Mimoradne-opatreni-narizeni-mobilnim-operatorum-o-zasilani-tzv-welcome-sms-s-ucinnosti-od-27-7-2021

MO-MZ-maloobchod

MO-MZ-skolstvi


Informace od hejtmanky Středočeského kraje – změny od 15. 7. 2021

Změny od 15. července (.pdf)


Opatření ministerstva zdravotnictví dne 26. 6. 2021

Opatření přehledně 26-06-2021


Opatření ministerstva zdravotnictví dne 7. 6. 2021

Opatření přehledně 07-06-2021

2021-06-07 Mimoradne-opatreni-interval-pro-podani-druhe-davky-vakciny-od-11-6-2021

2021-06-07 Mimoradne-opatreni-navstevy-zdravotnickych-a-socialnich-sluzeb-od-8-6-2021

2021-06-07 Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-od-8-6-2021

2021-06-07 Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-od-8-6-2021

2021-06-07 Mimoradne-opatreni-stanoveni-planu-ockovani-osob-od-8-6-2021

2021-06-07 Ochranne-opatreni-certifikat-o-ockovani-Srbskou-republikou-od-21-6-2021

2021-06-07 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-19-5-2021-k-pravidlum-pro-konani-skol-v-prirodei-od-8-6-2021

MO-MZ-maloobchod-a-poskytovani-sluzeb


Opatření vlády ze dne 24. 5. 2021

uv 485-2021

uv 485-2021 – priloha 1 – maloobchody-a-sluzby-od-31-05-2021

uv 485-2021 – priloha 2 – omezeni-skol-od-31-05-2021

uv 485-2021 – priloha 3 – testovani-prijimaci-zkousky-od-31-05-2021

uv 485-2021 – priloha 4 – testovani-obyvatel-od-01-06-2021

uv 485-2021 – priloha 5 – maloobchody-a-sluzby-od-25-05-2021


Informace od hejtmanky Středočeského kraje – změny od 17. 5. 2021

Změny od 17. května (.pdf)


Opatření vlády ze dne 6. 5. 2021

uv 438-2021

uv 438-2021 – priloha 1 – maloobchody

uv 438-2021 – priloha 2 – omezeni-sko

uv 438-2021 – priloha 3 – testovani-zaku

uv 438-2021 – priloha 4 – pravidla-pro-izolaci


Informace od hejtmanky Středočeského kraje – změny od 3. 5. 2021

Změny od 3. května (.pdf)


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

2021-04-22 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-6-4-2021-k-testovani-zaku-od-26-4-2021_2204

2021-04-22 Zmena-mimoradneho-opatreni-z-19-4-2021-k-omezeni-provozu-skol_od_26-4-2021

Balicky-pro-navrat-zpet-do-normalniho-zivota


Usnesení vlády

Usnesení vlády č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Příloha č. 1 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol

Příloha č. 2 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření kterým se stanovují podmínky testování studentů na vysokých školách

Příloha č. 3 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách

Příloha č. 4 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb

Příloha č. 5 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest

Příloha č. 6 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření kterým se stanovuje povinnost Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a ostatním zdravotním pojišťovnám pro účely záznamu do Informačního systému infekčních nemocí přiřadit k dané osobě informaci o plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění.


Informace od hejtmanky 12.4. 2021

Provoz škol a školských zařízení od 12. dubna (informace ke stažení ve formátu .pdf


Opatření březen 2021

Krizová opatření účinná od 27. 3. 2021

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu


Informace od hejtmanky Středočeského kraje – 8.3. 2021

Distribuce respirátorů (informace ke stažení ve formátu .pdf)

Ochranné prostředky (informace ke stažení ve formátu .pdf)

pohyb osob (informace ke stažení ve formátu .pdf)

Služby, obchod, školy (informace ke stažení ve formátu .pdf)

Zapojení praktických lékařů do očkování (informace ke stažení ve formátu .pdf)


1.3. 2021

V souvislosti s aktuálně platnými nařízeními, kdy je v rámci nouzového stavu umožněna procházka či pobyt v přírodě jen na území obce, kde občané bydlí, nabízíme přehledně vyznačené území spadající pod obec Hudlice:

otázky a odpovědi (.doc)
cestne prohlaseni vzor (vzor ve formátu .doc)
formular cesty mimo praci (vzor ve formátu .doc)
potvrzeni zamestnavatele na vice cest do prace (vzor ve formátu .doc)


Vše o očkování proti COVID-19 – 1. Fáze – leden až únor 2021 (ke stažení ve formátu .pdf)

Vše o očkování proti COVID-19 seniorů 80+ (ke stažení ve formátu .pdf)

Informace o očkování proti COVID-19 seniorů 80+ (ke stažení ve formátu .pdf)


Rozhodnutí hejtmanky č. 2/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Usnesení č. 55: Prodloužení nouzového stavu

Usnesení č. 56: Prodloužení krizových opatření

Usnesení č. 57: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb


Usnesení vlády č. 1325 Zrušení zákazu vycházení uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

Usnesení vlády č. 1332 Krizové opatření omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb

Usnesení vlády č. 1333  Úprava krizového opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 15. prosince 2020 (nápoje – okénko)

Usnesení vlády č. 1334 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob

Usnesení vlády č. 1335 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení

Usnesení vlády č. 1336 Krizové opatření o zrušení pracovní povinnosti studentů od 16. prosince 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky


Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových míst s účinností ode dne 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 nařizuje: „provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy.“

Mimořádné opatření – antigenní testvání obyvatel s účinností od 16. 12. 2020 do 15. 1. 2021 (ke stažení ve formátu .pdf

Informace k dobrovolnému testování pedagogických pracovníků 2. 12. 2020 (ke stažení ve formátu .pdf)


Prodloužení nouzového stavu


Informace ke změnám platným od 18. 12. 2020 (ke stažení ve formátu .pdf)


Prodloužení nouzového stavu


Změny k 9. 12. 2020


Informace ke změnám platným od 9. 12. 2020 (ke stažení ve formátu .pdf)


Změny k 3. 12. 2020


Informace ke změnám platným od 3. 12. 2020 (ke stažení ve formátu .pdf)


Krizová opatření

Krizová opatření, počty nemocných COVID 19

Rozhodnutí hejtmanky o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Starší informace

Sbírka zákonů, částka 90/2020 (o pravomoci policie ČR postihovat porušení krizových opatření)

Bezúročné půjčky živnostníkům – Středočeský kraj

Opatření vlády ČR č. 509 – dočasná ochrana hranic ČR

Sbírka zákonů, částka 82/2020 (o zrušení krizového opatření)

Sbírka zákonů, částka 81/2020 (o přijetí krizového opatření)

Usnesení vlády ČR – prodloužení nouzového stavu

Opatření – zákaz pobytu a pohybu bez ochrany dýchacích cest

Krizové opatření vlády ČR č. 496

Krizové opatření vlády ČR č. 495

Krizové opatření vlády ČR č. 494

Krizové opatření vlády ČR č. 493

Krizové opatření vlády ČR č. 492

Krizové opatření vlády ČR č. 491

Krizové opatření vlády ČR č. 490

Sbírka zákonů, částka 70/2020

Sbírka zákonů, částka 59/2020

Opatření – zákaz volného pohybu osob s vyjímkami

Sbírka zákonů, částka 56/2020

Zrušení MO – prodej OOP třídy FFP3

Ukončení MO – kontaktní místa VS, Czech POINT

Opatření – omezení pohybu osob s vyjímkami

Opatření – vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních

Opatření – maloobchodní prodej a služby

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Nakládání s odpady – koronavirus

Snížení nájemného

Ochrany vnitřních hranic ČR

Sbírka zákonů, částka 52/2020

Usnesení vlády ČR č. 341 – karanténní opatření

Rozhodnutí hejtmanky Sčk č. 4/2020 – osoby bez přístřeší

Sbírka zákonů, částka 51/2020

Sbírka zákonů, částka 50/2020

Opatření – zákaz maloobchodního prodeje do 11.4. 2020

Opatření – omezení provozu OVM a SO

Opatření – nošení ochranných prostředků

Shrnutí opatření a podpor pro OSVČ

Shrnutí opatření a podpor pro firmy

Sbírka zákonů, částka 48/2020

Rozhodnutí hejtmanky Sčk č. 3/2020 – vykonávání péče o děti a mládež

Omezení maloobchodního prodeje z 26.3. 2020

Přestupky v nouzovém stavu

Vyčlenění prodejní doby pro seniory

Omezení volného pohybu osob na území ČR

Omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů

Omezení maloobchodního prodeje

Omezení lůžkové lečebně rehabilitační péče

Sbírka zákonů, částka 45/2020

Česká pošta – důchody, zásilky, otvírací doba

Výklad MZe k rybaření, myslivosti a včelařství

Vykonávání péče o děti a mládež – zasílání požadavků

Stanovisko SZÚ k nakládání s odpady

Sbírka zákonů, částka 41/2020

Rozhodnutí hejtmanky Sčk č. 2/2020

Rozhodnutí hejtmanky Sčk č. 1/2020

Seznam vysokých škol

Sociální práce – SP a SO – počty studentů

Seznam SS a VOS škol

MŠMT – žáci a studenti

Krizový štáb České pošty

Plakát – rouška

Informace KÚ – studenti

Dopis MV ke koronaviru

Algoritmus testování COVID

Aktuální uzavření pošt

Usnesení vlády ČR č. 251

Usnesení vlády ČR č. 250

Usnesení vlády ČR č. 249

Usnesení vlády ČR č. 248

Usnesení vlády ČR č. 247

Usnesení vlády ČR č. 246

Usnesení vlády ČR č. 245

Nákupní doba pro seniory

Informace k provozu OÚ Hudlice a skládky

Informace z ordinace praktického lékaře Hudlice

Česká správa sociálního zabezpečení

Finanční správa

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úřad práce ČR

Sbírka zákonů, částka 34/2020

Sbírka zákonů, částka 35/2020

Sbírka zákonů, částka 37/2020