Obec Hudlice leží v okrese Beroun, kraj Středočeský, zhruba 7 km severozápadně od Berouna.

znak obce Hudlice

Vítejte na stránkách obce Hudlice

Seznamte se s touto malebnou obcí, která leží na okraji hlubokých křivoklátských lesů a je známa především díky jejímu rodákovi Josefu Jungmannovi.

Hudlice v létě

Obec Hudlice se rozkládá západně od okresního města Berouna na okraji křivoklátské vrchoviny. Její dominantu tvoří buližníková skála obklopená lesy. V blízkém okolí lze spatřit i další přírodní památky (Stará ves). První písemná zpráva o vzniku obce pochází ze 14. století (1341 první zmínka o obci).

přečtěte si více

Místní poplatky a Informace

30. červen = ostré připojení jímky na kanalizaci a uzavření Smlouvy o stočném.

INFORMACE – KANALIZACE   4/2016

Upozorňujeme všechny majitele nemovitostí, kteří mají nainstalovanou technologii a řídící jednotku pro tlakovou kanalizaci, aby se nejpozději do 30. června 2016 naostro připojili do nové jímky a uzavřeli Smlouvu o stočném. Tyto dvě podmínky přímo souvisí s výší poplatku Za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace. V současné době je naostro připojeno přes 240 nemovitostí naší obce. Před  přepojením do nové jímky je nutné kontaktovat  p. Hubingera tel. 602 652 750, který jímku zkontroluje a otevře šoupě na hlavním řadu. Po realizaci přepojení je nutné nahlásit p. Hubingerovi datum skutečného připojení na kanalizaci. Ve věci sepsání Smlouvy na stočné jste obdrželi nebo obdržíte informaci o dalším postupu. Bude Vás kontaktovat pracovnice OÚ p. Ciprová tel. 725 021 302, která s Vámi domluví konkrétní termín schůzky.

V měsíci květnu 2016 vyjde obecní Zpravodaj, ve kterém budou kromě jiného podrobné informace ke kanalizaci a vydaným vyhláškám obce.

Základní informace

Na ČOV Hudlice jsou spuštěny obě linky, provoz je bez problémů. V současné době je celá kanalizace ve zkušebním provozu. Odebrané vzorky odpadních vod z ČOV  jsou v pořádku a splňují limitní hodnoty. Pro upřesnění uvádím, že z každé ČOV se musí odvážet k další likvidaci usazený kal. Toto opatření se provádí u všech typů kanalizací a ČOV.V Hudlicích dne 29.4. 2016                                                        Rudolf Hrkal                                                                                                  místostarosta OÚ

 -----------------------------------------------------------------------------------

 Poplatek za odpady

Celková roční výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí pro tento rok 700 Kč za osobu.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti na OÚ, nebo bezhotovostním převodem na účet OÚ.

 • účet OÚ: číslo účtu: 363704349/0800
 • variabilní symbol: číslo popisné
 • konstantní symbol: 0308

Poplatek za psa

Poplatek za psa činí za kalendářní rok 2016:

 • za prvního psa činí základní poplatek 100 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa 200 Kč,
 • za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu 50 Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 100 Kč.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti na OÚ, nebo bezhotovostním převodem na účet OÚ.

 • účet OÚ: číslo účtu: 363704349/0800
 • variabilní symbol: číslo popisné
 • konstantní symbol: 0158.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 • za vyhrazení parkovacího místa 1Kč/m2 a den
 • za umístění reklamního zařízení 10Kč/den
 • za umístění skládek , stavebního zařízení 5Kč/m2 a den

Poplatek za stočné

 • pro rok 2016 byl stanoven paušální poplatek 1200Kč/osobu a rok

 

Poplatek za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na kanalizci


 

Informace - kanalizace 12/2015

V současné době probíhá ostré přepojování nemovitostí na tlakovou kanalizaci. Spodní část obce je již prakticky na hlavní řady napojena. Zároveň probíhá příprava na propojení nemovitostí v horní části obce na základě kolaudačního řízení, které proběhlo tento týden.
Důležité upozornění pro majitele všech připojovaných nemovitostí:
Ostré přepojení lze realizovat až po návštěvě p. D. Hubingera, tel. 602 652 750, který musí zkontrolovat stav jímky, otevřít uzávěr v jímce a musí otevřít šoupě na hlavním řadu pro danou nemovitost. Bez této návštěvy není připojení možné.

V Hudlicích dne 18.12.2015                                                      Rudolf Hrkal
                                                                                                Místostarosta OÚ
 
 
přečtěte si více

Vybíráme z naší fotogalerie

Ve fotogalerii naleznete obrázky naší obce a blízkého okolí, dále pak fotografie z různých společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných v naší obci a mnoho dalších.

více fotografií

Přihlášení

Registrace

Aktuality

11. červen 2016

Komise pro sport a mládež při OÚ  Hudlice pořádá v sobotu 11. června 2016...

04. květen 2016

Ve středu - 4.5. od 9hod. v sokolovně opět začíná, po menší pauze, CVIČENÍ...

30. duben 2016

Komise pro sport a mládež při OÚ Hudlice pořádá v sobotu 30. dubna 2016...

archiv aktualit

Předpověď počasí

Copyright © obec Hudlice 2008-2016 | Vytvořeno firmou Kinet s.r.o. Kinet