Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu. Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 5 odst. 1 a 2 ve znění pozdějších předpisů.

Přehled povinně zveřejňovaných informací

1. Název
Obec Hudlice

2. Důvod a způsob založení
Obec Hudlice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

3. Organizační struktura

3.1 Základní dokumenty:
Organizační struktura obce (WWW dokument)
Organizační řád obce (PDF dokument)
Organizační řád obce – příloha (PDF dokument)

3.2 Seznam zřizovaných organizací:
Mateřská školka Hudlice
Základní škola Hudlice

4. Kontaktní spojení
Kontaktní spojení (WWW dokument)

5. Případné platby lze poukázat
Česká spořitelna Beroun č.ú. 363704349/0800

6. IČ
IČ: 00233285

7. DIČ
DIČ: CZ00233285 (obec je plátcem DPH)

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů
Hlavní dokumenty obce – úřední deska (WWW dokument)

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce na rok 2024

Rozpočet obce na rok 2023

Rozpočet na rok 2022 (WWW dokument)

Rozpočet na rok 2021 (WWW dokument)

Rozpočet na rok 2020 (WWW dokument)

Rozpočet na rok 2019 (WWW dokument)

9. Žádosti o informace
Obec Hudlice zveřejňuje informace následujícími způsoby:
– na úřední desce obecního úřadu
– na www.obec-hudlice.cz
– informace lze získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – vnitřní směrnice (PDF dokument)

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádost o informaci lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Obecní úřad Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice,
nebo e-mail: podatelna@obec-hudlice.cz.

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – vnitřní směrnice (PDF dokument)

11. Opravné prostředky
Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – vnitřní směrnice (PDF dokument)

12. Formuláře
Přehled formulářů (WWW dokument)

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Seznam životních situací a návody na jejich řešení (WWW dokument)

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Nejdůležitější používané předpisy (WWW dokument)

14.2 Vydané právní předpisy
Směrnice a vyhlášky obce (WWW dokument)

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – vnitřní směrnice (PDF dokument)

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

16.2 Výhradní licence
Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2023
Výroční zpráva 2022 (PDF dokument)
Výroční zpráva 2021 (PDF dokument)
Výroční zpráva 2020 (PDF dokument)
Výroční zpráva 2019 (PDF dokument)

18. Výběrová řízení
Přehled výběrových řízení (WWW dokument)