Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Hřbitov v Hudlicích

Plán hřbitova byl vytvořen 26.6.2013. Hrobová místa byla přečíslována.

Nařízení č.1/2013 – Stanovení maximální ceny za pronájem hrobového místa a ceny za hřbitovní služby.