Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

GDPR

Obec Hudlice

Informace o zpracovávání osobních údajů

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Emil Žihlo (OSVČ)
Tel.: 603 576 636
E-mail: gdpr@softez.cz
Dozoruje plnění dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v plném rozsahu. Kontaktní osoba pro subjekty osobních údajů a dozorový úřad (ÚOOÚ).