Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Směrnice a vyhlášky obce

směrnice a vyhlášky obce
 • OZV 4/2020 o nočním klidu
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Zveřejněno: 16.03.2020 OZV č. 4/2020 o nočním klidu
 • OZV 1/2020 Poplatek za veřejné prostranství
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Zveřejněno: 16.03.2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • OZV 1/2020 Poplatek za veřejné prostranství
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Zveřejněno: 16.03.2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - příloha 2
 • OZV 2/2020 Poplatek za odpady
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Zveřejněno: 16.03.2020 Obecně závazná vyhláška obce Hudlice č. 2/2020 "O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů" ze dne 10. března 2020 (usnesení č. 14-1/2020/ZO)
 • OZV 3/2020 Poplatek za psa
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Zveřejněno: 16.03.2020
 • Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2019
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Zveřejněno: 30.7.2019 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2019
 • OZV 1/2018 - školský obvod
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Zveřejněno: 06.03.2018 Stanovení části školského obvodu ZŠ