Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Úřední deska

Úřední deska 2024
 • 20.5.2024: oznámení volby
  Datum publikace: 20. 05. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 oznámení o konání
 • 16.5.2024: veřejná vyhláška
  Datum publikace: 16. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
 • 15.5.2024: rozpočet
  Datum publikace: 15. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Návrh závěrečného účtu za rok 2023 obec Hudlice
 • 15.5.2024: rozpočet
  Datum publikace: 15. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Příloha č.1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023
 • 15.5.2024: rozpočet
  Datum publikace: 15. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Příloha č. 2 - Příloha k 31.12.2023
 • 15.5.2024: rozpočet
  Datum publikace: 15. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Příloha č. 3 - Rozvaha k 31.12.2023
 • 15.5.2024: rozpočet
  Datum publikace: 15. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
 • 15.5.2024: rozpočet
  Datum publikace: 15. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Příloha č. 5 - Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2023
 • 13.5.2024: oznámení
  Datum publikace: 13. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 Vyrozumění členům okrskové komise
 • 10.5.2024: rozpočet
  Datum publikace: 10. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2023 - Mikroregion Hudlicko
 • 10.5.2024: rozpočet
  Datum publikace: 10. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Návrh závěrečného účtu za rok 2023 Mikroregion Hudlicko
 • 10.5.2024: rozpočet
  Datum publikace: 10. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Příloha - Mikroregion Hudlicko
 • 10.5.2024: rozpočet
  Datum publikace: 10. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Rozvaha - Mikroregion Hudlicko
 • 10.5.2024: rozpočet
  Datum publikace: 10. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Výkaz zisku a ztrát - Mikroregion Hudlicko
 • 9.5.2024: oznámení
  Datum publikace: 9. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Oznámení záměru prodat -směnit časti pozemku
 • 9.5.2024: oznámení
  Datum publikace: 9. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Oznámení o zahájení řízení a upuštění od ohledání na místě a ústního jednání
 • 9.5.2024: oznámení
  Datum publikace: 9. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
 • 7.5.2024: oznámení
  Datum publikace: 7. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 Informace o telefonní pohotovosti OÚ Hudlice
 • 30.4.2024: oznámení
  Datum publikace: 1. 5. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
 • 30.4.2024: vyhláška
  Datum publikace: 30. 4. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Veřejná vyhláška- Daň z nemovitých věcí na rok 2024
 • 19.4.2024: oznámení
  Datum publikace: 19. 4. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a8. června2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 • 18.4.2024: oznámení
  Datum publikace: 18. 4. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Volby do Evropského parlamentu – 7. a 8. června 2024 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
 • 15.4.2024: vyhláška
  Datum publikace: 15. 4. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Veřejná vyhláška DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
 • 15.4.2024: vyhláška
  Datum publikace: 15. 4. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Veřejná vyhláška - KUSK - Opatření obecné povahy
 • 10.4.2024: vyhláška
  Datum publikace: 10. 4. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
 • 9.4.2024: usnesení zastupitelstva
  Datum publikace: 9. 4. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hudlice dne 14.3.2024
 • 18.3.2024: oznámení
  Datum publikace: 18. 3. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Oznámení o vyhlášení právního předpisu
 • 14.3.2024: pozvánka
  Datum publikace: 14. 3. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024
 • 6.3.2024: oznámení
  Datum publikace: 8. 3. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Oznámení o konání 1. zasedání ZO Hudlice v roce 2024
 • 29.1.2024: oznámení
  Datum publikace: 29. 1. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Oznámení záměru prodat část pozemku p.č. 867/1 o výměře cca 30 m2
 • 29.1.2024: usnesení zastupitelstva
  Datum publikace: 29. 1. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hudlice dne 12.12.2023
 • 23.1.2024: oznámení
  Datum publikace: 22. 1. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Výpočet (kalkulace) pro stočné pro rok 2024
 • 8.1.2024: oznámení
  Datum publikace: 8. 1. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Veřejná vyhláška - KUSK
 • 8.1.2024: oznámení
  Datum publikace: 8. 1. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Veřejná vyhláška - KUSK - Návrh opatření obecné povahy
 • 3.1.2024: vyhláška
  Datum publikace: 3. 1. 2024
  Autor: Ciprová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky