Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Územní plán

HUDLICE

 • nový Územní plán obce Hudlice byl schválen v 01/2016.
 • Kompletní dokumentace je uložena na OU Hudlice.
 • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
 • nový ÚP v elektronické podobě: první část a pokračování
Dokumenty k územnímu plánu
 • Územní plán Hudlice
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • UPH veřejná vyhláška
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Výrok - text - část 1.
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Výkres základního členění území
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Hlavní výkres
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Koncepce veřejné infrastruktury
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Výkres koncepce uspořádání krajiny
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Koordinační výkres
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Širší územní vztahy
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Odůvodnění - textová část
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Odůvodnění - textová část - příloha č. 1
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Odůvodnění - textová část - příloha č. 2
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Odůvodnění - textová část - příloha č. 3
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Odůvodnění - textová část - příloha č. 4
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Odůvodnění - textová část - příloha č. 5
  Datum publikace: 10. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace: