Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Veřejné osvětlení

PASPORTIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A NAHLAŠOVÁNÍ PORUCH

Zákonná povinnost každého správce sítě veřejného osvětlení je vytvořit a udržovat takový pasport , který ve své datové a mapové části vyjadřuje komplexní informaci o tomto zařízení.
OÚ Hudlice zabezpečil pasportizaci veřejného osvětlení celé obce. Všechny světelné body (lampy) jsou přehledně v jednotlivých ulicích očíslovány – viz plánky:

Hudlice hořejší část

Hudlice dolejší část

Lísek, Dibří

Postup při ohlašování poruch veřejného osvětlení:

Poruchy nahlašujte na OÚ Hudlice na tel. čísla: 311 697 179, 311 697 478, 732 969 454
nebo emailem: mistostarosta@obec-hudlice.cz
Porucha bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů.