Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

CzechPoint a Datové schránky

CzechPoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Czech POINT, je projektem, který přibližuje úřad k občanovi. Czech POINT poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků.

Na pracovišti OU v Hudlicích je možno získat následující ověřené výpisy:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Úschovna systému Czech POINT
 • CzechPOINT@office
 • Základní registry

Sazebník Czech POINT
Za vydání dokumentů se vybírá poplatek dle platného sazebníku.

Úřední hodiny Czech POINT
Dokumenty jsou vydávány v budově obecního úřadu v úředních dnech:

pondělí: 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
středa: 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
čtvrtek: 12:30 – 17:00

Poznámka
Služba Czech POINT není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušné databáze.
odkaz na stránky

Datové schránky

Dne 1. 11. 2009 byl spuštěn Informační systém datových schránek (ISDS) do ostrého provozu, a to na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Co to je datová schránka?

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno ke komunikaci s orgány veřejné moci – její pomocí je možné zasílat orgánům veřejné moci a přijímat od nich úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy). Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Datová schránka není e-mailová schránka, jejím prostřednictvím není možné komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, ale pouze s celým úřadem. Pomocí datové schránky také nemůžete komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

Jak spolu souvisí kontaktní místo Czech POINT a datová schránka?

Czech POINTy zájemcům zprostředkují – kromě výše uvedených služeb – přístup do datové schránky. Pracovník na přepážce za poplatek dokument z datové schránky vytiskne, nebo naopak donesený dokument zkonvertuje do elektronické podoby, opatří elektronickým podpisem a odešle danému orgánu veřejné moci.

Kdo může a kdo musí mít datovou schránku?

Datovou schránku mohou bezplatně získat fyzické osoby, nepovinná je také pro podnikající fyzické osoby, naopak zřízení pro právnické osoby je povinné a totéž platí pro orgány veřejné moci.

Kde získáte více informací?
odkaz na stránky