Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Místní komunikace

Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, kterou je obec povinna vést, jako jejich správce, v souladu s § 5 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.
Pasport místních komunikací je zpracován za účelem zajištění dobrého a kvalitního výkonu státní správy a vlastnických práv obce, s cílem přesně a jasně definovat místní komunikace na příslušném katastru.

Dokumenty k místní komunikace
 • Pasport místních komunikací
  Datum publikace: 7. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Grafická část pasportu komunikací
  Datum publikace: 7. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Tabulková část pasportu komunikací
  Datum publikace: 7. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Ostatní k místním komunikacím (MK)
  Datum publikace: 7. 9. 2020
  Autor: Admin2
  Typ souboru: pdf
  Anotace: