Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Pasporty

Pasportizace je činnost směřující k získání komplexního souboru ověřených informací o aktuálním stavu spravovaného majetku. Tento soubor informací umožňuje správci jeho efektivní využití a plánování nákladů na jeho údržbu a obnovu.

Mezi zpracovávané oblasti patří:

  • komunikace
  • veřejné osvětlení
  • veřejná zeleň, zelené plochy, stromy, keře, záhony
  • dopravní značení svislé a vodorovné
  • městský mobiliář – lavičky, koše, dětská hřiště, zábradlí, palisády
  • hrobová místa
  • parcely, budovy, další stavby

Pasporty Hudlicích: