Obec Hudlice leží v okrese Beroun, kraj Středočeský, zhruba 7 km severozápadně od Berouna.

znak obce Hudlice

Povinně zveřejňované informace

 • Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Hudlice

2. Důvod a způsob založení

Obec Hudlice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce

Seznam organizací:

 • Mateřská školka Hudlice
 • Základní škola Hudlice
 • Knihovna Hudlice

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Hudlice
Jungmannova 355
267 03 Hudlice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Hudlice
Jungmannova 355
267 03 Hudlice

4.3 Úřední hodiny
pondělí a středa: 7:00 - 15:00
čtvrtek: 7:00 - 17:00

4.4 Telefonní čísla
Telefonní seznam úřadu

4.5 Číslo faxu
Fax: 311 697 323

4.6 Adresa internetové stránky
www.obec-hudlice.cz

4.7 Adresa e-podatelny
www.obec-hudlice.cz/obecni-urad/e-podatelna/

4.8 Další elektronické adresy
E-mailové adresy na pracovníky úřadu

4.9 Identifikátor datové schránky
m84bs9p

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna Beroun č.ú. 363704349/0800

6. IČ

IČ: 00233285

7. DIČ

DIČ: CZ00233285 (obec je plátcem DPH)

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů
Hlavní dokumenty obce

8.2 Rozpočet
Přehled obecních rozpočtů minulých let

Rozpočet na rok 2018

 

9. Žádosti o informace

Obec Hudlice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce obecního úřadu
 • na www.obec-hudlice.cz
 • informace lze získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Poskytování informaci

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Obecní úřad Hudlice, Jungmannova 355, 267 03  Hudlice, nebo e-mail: ouhudlice.hubeny@tiscali.cz.

Poskytování informaci

11. Opravné prostředky

Poskytování informaci

12. Formuláře

formulář - vítání občánků
Žádost o poskytnutí informace
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Přihláška - pes
Odhláška - pes
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Seznam životních situací a návody na jejich řešení naleznete na www.portal.gov.cz

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • zákon č. 576/1990 Sb., o prav. hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 • organizační řády a interní předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Směrnice a vyhlášky obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Poskytování informaci

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

16.2 Výhradní licence
Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2017

18. Výběrová řízení

Přehled výběrových řízení

Odkaz:Věstník veřejných zakázek

Výzva:

Přihlášení

Aktuality

13. říjen 2018

Český zahrádkářský svaz ZO Hudlice pořádá   VÝSTAVU ovoce,...

10. září 2018

ZO ČZS v Hudlicích          zahajuje moštovací sezonu 2018...

04. září 2018

Formulář pro zájemce o účast na "Vítání občánků" narozených od 1.9.2017 do...

archiv aktualit

Předpověď počasí

Copyright © obec Hudlice 2008-2018 | Vytvořeno firmou Kinet s.r.o. Kinet