Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Příměstské tábory MAS 2023

MAS MEZI HRADY pořádá letní příměstské tábory pro děti ve věku 6 -11 let


Turnaj ve stolním tenise neregistrovaných

Turnaj neregistrovaných hráčů
V sobotu 28.1.2023 se uskutečnil v sokolovně další ročník Turnaje neregistrovaných hráčů ve
stolním tenisu, pořádaný komisí pro sport a mládež spolu s oddílem stolního tenisu. Turnaje se
zúčastnilo 30 hráčů. S tak velkou účastí pořadatelé ani nepočítali. Byli zde hráči z Prahy, Berouna,
Broum, Kladna, Kublova. Z Hudlic se turnaje zúčastnil velmi malý počet hráčů. Škoda, tak snad
příští rok to bude konečně lepší. V turnaji vůbec nešlo o to, kdo vyhraje a koho porazí. Bylo to
příjemné setkání amatérských stolních tenistů, které tento sport baví. Turnaj se vydařil po všech
stránkách. Hráči na prvních třech místech ve dvouhrách a čtyřhrách obdrželi diplomy, plakety,
finanční odměny a další věcné ceny.
Tímto bych chtěl poděkovat všem pořadatelům za vzornou organizaci a hladký průběh turnaje.
Rudolf Hrkal


Platba místních poplatků

Platba
místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a poplatku ze psů za rok 2023
———————————————————————————
Obecní úřad Hudlice upozorňuje občany na povinnost úhrady místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a poplatku ze psů za rok 2023, které jsou splatné k 31.03.2023.
sazba poplatku za odpad 700,- Kč/rok
sazba poplatku za jednoho psa 100,- Kč/rok
sazba poplatku za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč/rok
Úhradu lze provést bezhotovostním převodem na účet č. 363704349/0800 nebo v úředních hodinách v hotovosti v pokladně OÚ.
Podrobnější informace jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce obce Hudlice č. 4/2021 a 3/2020, které jsou k nahlédnutí na www.obec-hudlice.cz ve složce Směrnice a vyhlášky obce popř. e-mail: spisovna@obec-hudlice.cz nebo tel. 311 697 179.


Odstávka elektřiny

Upozorňujeme na odstávku elektřiny dne 9. 2. 2023 od 8:00 do 15:00 hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Hudlice (okres Beroun) ulice

  • U Vodojemu: č. p. 198
  • Za skálou: č. p. 209, 211, 222, 223, 241, 244, 253,254, 260,262, 279, 295, 332