Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Volná místa na příměstský tábor-Nižbor, Broumy


Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

 

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 26. 5. 2023 výstrahu č. 000160 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 26. 5. 2023 12:00 hod. do odvolání. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „Nařízení“) vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

 


Selské slavnosti sečení sena

Selské slavnosti sečení sena

4.6.2023 od 10:00

Spolek hudlických zahrádkářů srdečně zve na 7. ročník oživování venkovské tradice kosení v Hudlicích!

Těšit se můžete na živou hudbu, občerstvení za přátelské ceny a tradiční soutěž v kosení.

S ukázkou ergonomického kosení přijede host ze Skryjí, lektor kurzů zaměřených na soběstačnost, Dan Mikušík.

K místu konání se dostanete buď od Zímovic pily, nebo polní cestou od moštárny (ul. Za Humny), trasa bude značená fáborky. Bloudící mohou volat na tel. 608046895 (Ivana Hochelová) nebo 606666958 (Martin Kodet).

 


Změna úředních hodin 25.5.2023


Staročeské Máje

Vážení spoluobčané a přátelé,
hudlická mládež ve spolupráci s obcí Hudlice, SDH Hudlice
a spolkem Rezeda Vás srdečně zve na

STAROČESKÉ MÁJE
které se budou konat 27. května 2023 v Hudlicích
Ve 13.00 hodin zahájení před obecním úřadem. Odtud se společně vydáme na
průvod obcí.
V 18.00 hodin bude průvod ukončen na kluzišti u kostela, kde bude následovat
předtančení malých májovníků a poté předtančení České a Moravské besedy.
Po besedě pak bude následovat kácení krále.
od 20.00 hodin vás pak zveme na májovou zábavu, která se bude konat v
sokolovně. K poslechu a tanci zahraje kapela EMPATIA. Vstupné 100,- Kč.
Všechny vás srdečně zveme, přijďte do průvodu a podpořte tak naší společnou
tradici. Těšíme se na vás.
,,Čí jsou máje? Naše!“


Dětský den

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HUDLICE
POŘÁDÁ
V SOBOTU 3. ČERVNA 2023 OD 14 HODIN
DĚTSKÝ DEN
POHÁDKOVÝ LES
TRASA:
OKOLÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU U LESA
NA TÉTO LESNÍ TRASE BUDOU DĚTI PLNIT POD DOHLEDEM POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ NA STANOVIŠTÍCH DOVEDNOSTNÍ A SPORTOVNÍ ÚKOLY.
KAŽDÉ SPLNĚNÍ ÚKOLU BUDE OCENĚNO SLADKOU NEBO VĚCNOU ODMĚNOU.
DĚTI OBDRŽÍ ÚČASTNICKÝ LIST.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI A JEJICH DOPROVODY

 


Muzejní noc

Kulturní komise OÚ Hudlice
pořádá
v rámci 19. ročníku festivalu muzejních nocí

MUZEJNÍ NOC
NA NÁVŠTĚVĚ U JUNGMANNŮ

26. 5. 2023 V 17 HODIN

V AREÁLU RODNÉHO DOMKU
JOSEFA JUNGMANNA

V programu vystoupí :
Divadélko KRAPET s pohádkou
ČMELÁCI
Sbor p. Spilkové
MŠ Hudlice
Občerstvení
Vstupné dobrovolné

více na

http://www.muzejninoc.cz

 


Finanční podpora pro nízkopříjmové domácnosti – MAS Mezi Hrady z.s.

Finanční podpora až do výše 150 000 Kč pro nízkopříjmové domácnosti – MAS Mezi Hrady z.s. Nevíte si rady, jak podat žádost? Poradíme Vám a provedeme Vás žádostí ZDARMA.

Kontaktujte nás na  čísle 606 189 276 – Milan Novák


Férová snídaně

Férová snídaně
13.5.2023 10:00-12:00
sad pod Hudlickou skálou (v případě deště Moštárna)

Sbalte deku, rodinu, přátele a přijďte na piknik. Smyslem Férové snídaně je symbolická podpora pěstitelů z rozvojových zemí, kteří ze svých výdělků často ztěží uživí rodinu, pracují v nedůstojných, někdy i nebezpečých podmínkách. Přineste si nějakou „fairtradovou“ dobrotu, např. čaj, kávu či džus, domácí bábovku s fairtradovým kakaem a cukrem či fairtradové banány. Doplnit to můžete lokálními produkty (domácí marmeláda, vajíčka od souseda, sýr či zelenina z nedaleké farmy) a podpořit tak pěstitele nejen ze zemí globálního Jihu, ale i ty místní.
Férová snídaně není ochutnávková akce, nenosíte jídlo pro ostatní. Ani nikdo nebude kontrolovat, jak moc jste „fairtrade“, myšlenku akce nejvíc podpoříte svojí přítomností.

Fairtradové produkty v obchodech poznáte podle modrozeleného loga (na přiloženém plakátu je vyobrazené v pravém horním rohu) a lze je sehnat už téměř všude, v řetězcích (Kaufland, Lidl, Tesco, Makro, DM, Rossmann, Billa, Penny), v prodejnách zdravé výživy nebo v e-shopech.
Akce se koná každoročně na mnoha místech ČR u příležitosti Světového dne pro fair trade.
Další informace najdete na FB Férová snídaně v Hudlicích, nebo na www.ferovasnidane.cz.
V Hudlicích akci společně připravují Klub zahrádkářů a Spolek Rezeda. Budete-li mít jakýkoli dotaz, obraťte se na nás:
Ivana Hochelová, tel. 608 046 895, zahradkari-hudlice@outlook.cz

 


Svoz nebezpečného odpadu

Komise životního prostředí OÚ Hudlice organizuje
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sběr bude prováděn centrálně na „kluzišti“ u kostela
Sobota 13.5.2023      10,30 – 12,00 hod.
Svoz bude zajišťovat AVE Beroun. Tento odpad máte možnost odevzdat do přistavených vozidel.
Odpady budou přebírány bezplatně v množství odpovídajícímu odpadu běžné domácnosti. Zejména se to týká pneumatik.
Důležité upozornění !!!!
Obecní úřad Hudlice nebude přejímat
LEDNIČKY, MRAZÁKY,TELEVIZE, MONITORY, RÁDIA,VIDEA A OSTATNÍ VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE A ELEKTROZAŘÍZENÍ. TYTO ODEVZDÁVEJTE PŘÍMO V NAŠEM SBĚRNÉM MÍSTĚ DO E-DOMKU.

Svoz nebezpečného odpadu