Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Svoz nebezpečného odpadu

Komise životního prostředí OÚ Hudlice organizuje SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

V neděli 18. října 2020 proběhne v obci svoz nebezpečného odpadu. Svoz bude zajišťovat AVE Beroun.Tento odpad máte možnost odevzdat do přistavených vozidel:
Sběr bude prováděn centrálně
NA KLUZIŠTI U KOSTELA
V DOBĚ 09,00 – 10,30 HOD

Odpady budou přebírány bezplatně v množství odpovídajícímu odpadu běžné domácnosti. Zejména se to týká pneumatik.

Důležité upozornění !!!!

Obecní úřad Hudlice nebude přejímat
LEDNIČKY, MRAZÁKY,TELEVIZE, MONITORY, RÁDIA,VIDEA
A OSTATNÍ VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE A ELEKTROZAŘÍZENÍ.

TYTO ODEVZDÁVEJTE PŘÍMO NA NAŠE SBĚRNÉ MÍSTO DO E-DOMKU