Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

5. zasedání Zastupitelstva 2021

OZNÁMENÍ o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Hudlice, které se uskuteční v úterý 14.12.2021 od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu v Hudlicích

Navržený program

1) Úvod
2) Volba ověřovatelů
3) Volba mandátové, volební a návrhové komise
4) Schválení zapisovatelů
5) Finanční záležitosti
a) Rozpočet obce Hudlice na rok 2022
b) Rozpočtový výhled Hudlice na roky 2023-2025
c) Poskytování dotací z rozpočtu obce Hudlice pro rok 2022
6) Různé
a) Prodeje a směny pozemků
b) DOPP – vedení obecní kroniky
c) OZV č.3/2021o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a OZV č.4/21 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
d) Žádosti o podporu projektu „ZŠ Hudlice – rozšíření jídelny“
e) Zpráva o činnosti Rady obce Hudlice od 17.9.2021 do 14.12.2021
7) Diskuse
8) Závěr

Oficiální oznámení ve formátu PDF