Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Oslava 50. výročí založení hudlické házené

Publikováno se souhlasem autora Víta Kreisingera, kterému patří velké poděkování za zdokumentování této celodenní akce. více na http://vk.hudlice.net/hazena-50-let/.