Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Pěstitelé ovoce pozor!

Zpracovna ovoce ČZS ZO Hudlice zahajuje moštovací sezonu 2022.

Moštovací termíny:

 • neděle 18.9.
 • neděle 25.9.
 • sobota 1.10.
 • sobota 8.10.
 • sobota 15.10.
 • neděle 23.10.
 • sobota 29.10.
 • neděle 13.11.

Na moštování je potřeba se objednat formou SMS na tel. 606 666 958. Do zprávy, prosíme, uveďte:
1. datum, o které máte zájem
2. odhad množství jablek (na zeleninové přepravky nebo na 50kg bramborové pytle)
3. svoje jméno
V odpovědi na vaši objednávku vám upřesníme čas moštování.

Cena za vylisování ovoce: 9 Kč/litr moštu

Místo zpracování :
Moštárna, Za Humny 443, Hudlice

Technické podmínky:
Moštují se jablka a hrušky, nadbytečné a méněhodnotné, umyté, nenahnilé, zbavené veškerých nečistot. S ohledem na hygienické podmínky si vyhrazujeme právo odmítnout moštovat ovoce špinavé, nahnilé či plesnivé.
Ovoce Vám rozdrtíme a vylisujeme do přinesených vlastních nádob. V rámci plynulosti a urychlení odbavování zákazníků doporučujeme nádoby se širším hrdlem (barely, kanystry), nikoli PET nebo skleněné lahve.
Výlisky (vlhké zbytky jablek) si můžete odvézt na zkompostování (k tomu účelu buďte vybaveni vhodnými plastovými pytli) nebo je můžete nechat u nás, místním myslivcům pro zvěř.


Základní škola Hudlice přijme uklízečku

Nástup od 1. 10. 2022 (po dohodě možno i dříve).

Více informací na tel. čísle: 733 533 058

www.zshudlice.cz


Workcamp 2022

Datum uskutečnění akce: 23. 07. 2022 od 14.00 h. na Fotbalovém hřišti v Hudlicích


Odečty elektroměrů

ČEZ distribuce informuje, že ve dnech 27. 6. – 1. 7. 2022 budou její pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech. Vždy se bude jednat o časové rozmezí 7:00 – 14:00 hodin.

Více viz oficiální oznámení (dokument PDF)


Vyhláška o nočním klidu

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu (ke stažení.pdf)

Vyhlášku najdete v databázi:
https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani


90 let SK Hudlice

Datum uskutečnění akce: 02. 07. 2022 od 10.00 h.
Akce proběhne v areálu hřiště „U LESA“:


Letní dovolené praktického lékaře

Dovolená ordinace praktického lékaře Hudlice:
20.06.2022 – 30.6.2022.
Zástup ordinace praktického lékaře Rehabilitační nemocnice Beroun, MUDr. Iva Jandurová a MUDr. Lucie Hartmannová, telefon 311 745 360, adresa Prof. Veselého 493, 266 56 Beroun.

1.8.2022 – 12.8.2022.
Zástup 1.8.2022 – 5.8.2022 ordinace praktického lékaře Rehabilitační nemocnice Beroun, MUDr. Iva Jandurová a
MUDr. Lucie Hartmannová, telefon 311 745 360, adresa Prof. Veselého 493, 266 56 Beroun.
Zástup 8.8.2022 – 12.8.2022 praktický lékař Mediba s.r.o., MUDr. Chudá Marcela, tel. 606096741, adresa Průmyslová 614, 267 01 Králův Dvůr.


2. zasedání Zastupitelstva 2022

2. zasedání Zastupitelstva obce Hudlice v roce 2022 se uskuteční ve čtvrtek 14.06.2022 od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu v Hudlicích:

Oficiální oznámení ve formátu PDF


Kotlíkové dotace 2022

Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu kotle dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat pouze elektronicky. Příjem žádostí ve středních Čechách bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické podobě bude od 6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.

Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem je možné ukázat všechny podrobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou dotaci. „Protože však budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat na úředním počítači. To by mohlo být bráno jako netransparentní a ovlivňující proces přidělování dotace. Žádost je jednoduchá a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních projektů Krajského úřadu.

Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském kraji, v které žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).

Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační titul Nová zelená úsporám.

Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených uznatelných výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč – kotel na biomasu, 100 tis. Kč – plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho aspoň závazně objednali do 30. 4. 2022)

Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky:

 • Mám počítač s připojením k internetu a emailovou adresu? Žádost se bude podávat elektronicky. Email může být i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy.
 • Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti výdajů.
 • Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.

Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991 nebo svůj dotaz napište na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.


Selské slavnosti sečení sena

Datum uskutečnění akce: 05. 06. 2022 od 10.00 h.
Pořádá Spolek hudlických zahrádkářů

6. ročník:

 • soutěž v kosení
 • ukázka nasazení a naklepání kosy
 • setkání se sousedy
 • občerstvení za přátelské ceny
 • zvířátka z Ratinky na mazlení i podojení, výroba másla

Kde se sejdeme? Okolo Zímovic pily cestou značenou fáborky až k místu konání

Letáček ve formátu .pdf