Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Maškarní odpoledne pro děti

TJ Sokol Hudlice pořádá Maškarní odpoledne pro děti.

Uskuteční se v sobotu 11. 2. 2023 od 15 hodin v Sokolovně Hudlice.

Na dědi čekají hry, bublinková šhow a pár kouzel.

Programem provedou Míša a Karel.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ


Vodné a stočné 2023

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné 2023 (dokument PDF)


Cena vody 2023

VAK Beroun:
Oznámení o výši Regionální ceny platné od 1. ledna 2023 (dokument PDF)


Nová zelená úsporám light

Dotace na:

  • Výměna vchodových dveří 18.000 Kč / dveře
  • Zateplení fasády 6.000 Kč / běžný metr
  • Zateplení střechy 120.000 Kč
  • Výměna oken 12.000 Kč / okno
  • Zateplení stropu 50.000 Kč
  • Zateplení podlah 60.000 Kč

Finanční podpora až do výše 150 000 Kč pro nízkopříjmové domácnosti za podmínky že:

  • Všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu, nebo invalidniho dochodu 3. stupně. A nebo pobírala domácnost v období od 12.9.2022 příspěvek na bydlení.
  • Anebo pobírala domácnost v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

 

Nevíte si rady, jak podat žádost? Poradíme Vám a provedeme Vás Žádosti ZDARMA. Kontaktujte nás na jednom z uvedených čísel:

604 746 890 – Alena Nováková
604 734 840 – Tereza Houšková
604 740 488 – Pavla Dvořáková

MAS Mezi Hrady, z.s.
Jungmannova 355, 267 03 Hudlice
www.mezihrady.cz, kancelar@mezihrady.cz


Sbor dobrovolných hasičů – přijatý dar

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hudlice získala z Hasičského fondu Nadace Agrofert dar ve výši 40 000 Kč na pořízení nového zásahové vybavení.

Díky jejímu příspěvku získali hasiči nové proudnice, motorovou pilu a ženijní nářadí.

Zbývající část ve výši 42 000 Kč dofinancovala obec Hudlice ze svého rozpočtu. Díky pořízení nového vybavení se zvýšila akceschopnost jednotky.

Děkujeme Nadaci Agrofert a obci Hudlice.


Betlémské světlo

Betlémské světlo bude k dispozici v Kapličce vděčnosti Jana Nepomuckého od 23.12. 2022 15:00 hodin do 24.12. 2022 24:00 hodin. V případě zájmu je možné si plamínek odnést již od 18.12. 2022 v podvečerních hodinách po domluvě:  Za Humny 474, Oličovi (tel. 602217168)

Stačí vzít si vlastní svíčku nebo svítilnu a posvátným světlem prozářit své domovy.


Výšlap na Krušnou Horu

Datum uskutečnění akce: 26. 12. 2022

KULTURNÍ KOMICE OÚ HUDLICE ZVE VŠECHNY OBČANY NA TRADIČNÍ AKCI

Pod rozhlednou Máminka je pro Vás připraveno občerstvení a živá hudba.

Sraz je 26. 12. 2022 ve 13:00 hodin u hořejší samoobsluhy.

 


Vánoční zázrak

Datum uskutečnění akce: 18. 12. 2022

OBEC HUDLICE POŘÁDÁ ZÁJEZD NA MUZIKÁL DO DIVADLA BROADWAY

Dojemný vánoční muzikálový příběh se známými písničkami Janka Ledeckého.

Odjezd 18. 12. 2022 v 12:30 hodin od OÚ Hudlice. Začátek představení ve 14:00 hodin.

Cena za osobu 500 Kč.


4. výběrové řízení na pronájem a provozování Hospůdky U Jungmanna

Obec Hudlice vyhlašuje 4. výběrové řízení na pronájem a provozování restaurace čp. 364 v obci Hudlice – „Hospůdka U Jungmanna.“
Oznámení ke stažení v PDF


Workcamp v Hudlicích

Workcamp v Hudlicích měl smysl! Děkujeme.

MAS Mezi Hrady v letošním roce uspořádala svůj první mezinárodní dobrovolnický projekt, kterého se zúčastnilo 9 dobrovolníků ze zahraničí (18+) a 2 vedoucí z ČR zajišťující překlady a koordinaci dobrovolníků.

Cílem projektu „DISCOVER THE MAGIC OF NATURE KŘIVOKLÁTSKO“ bylo upozornit na problém vysychání krajiny, ukázat možnosti, jak podpořit zadržování vody v půdě a inspirovat místní obyvatele k zapojení se do ekologických aktivit. A protože právě lesy mají nezanedbatelnou funkci v zadržování vody v krajině, dobrovolnická práce spočívala převážně v manuálních činnostech v lese. Tj. práci se dřevem (sekání, řezání, přitloukání), vyžínání, čistění okolí Dibeřského potoka v Hudlicích od polomů, náletových dřevin a rozšíření pěších cest.

Že do smyslu workcampu patří i mezikulturní vzdělávání bylo ukázáno při organizaci místní sportovní akce, kde si dobrovolníci s „místňáky“ vzájemně představili, jak se v jejich zemích baví dětská i dospělá společnost.

Rádi bychom touto cestou poděkovali za spolupráci těm, co se podíleli na přípravách a organizaci workcampu v Hudlicích a bez jejichž zapojení by cíle projektu nebylo dosaženo. Velice si vážíme podpory, která nás provázela v celém průběhu realizace prvního ročníku konání této akce.

Naše poděkování patří především obci Hudlice, díky níž se nám podařilo zajistit zázemí a podmínky pro dobrovolnickou práci. Taktéž odborné vedení pana Franka starající se o lesy ve vlastnictví obce, paní ředitelky ZŠ Hudlice Michaely Holé a pana Adama z Lesů ČR dalo vykonávaným činnostem dobrovolníků tolik důležitou motivaci.

Velký dík patří i fotbalistům SK Hudlice a občanům obce, kteří při sportovním utkání navodili příjemnou atmosféru, která nás neopustila po celý den.

Děkujeme všem i výše nejmenovaným za vstřícnost, podporu a pomoc a těšíme se na další spolupráci.

Za realizační tým workcampu
Tereza Houšková, MAS Mezi Hrady, z.s.