Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Sbor dobrovolných hasičů

Jeho historie se traduje od 3. července 1887, kdy se do tohoto spolku přihlásilo 54 činných a 18 přispívajících členů. Na druhé schůzi konané 7. července 1887 se formou hlasovacích lístků volili jednotliví funkcionáři. Prvním předsedou tohoto spolku v naší obci se stal pan Václav Kulhánek.

Sbírkou mezi členy a půjčkou u banky Slavia si hudličtí hasiči vytvářejí materiální základnu. Činnost spolku je doložena v pamětních listech do roku 1902. Z dalšího 80. letého fungování spolku nejsou dochovány žádné písemnosti, ale to neznamená, že sbor ukončil svou práci. Z úst pamětníků víme, že hasiči se neúčastnili jen okrskových a okresních soutěží, ale pořádali taneční zábavy, plesy, zájezdy, věnovali se i mládeži.

Na podzim 1984 vznikl oddíl mladých požárníků, který se v hojném počtu zúčastňoval soutěže Plamen. Svou činnost předváděli i na soutěžích pro dospělé, jelikož toto družstvo bylo v rámci okrsku jediné. Po leté práci oddíl zanikl. Souběžně s tímto oddílem vzniklo družstvo žen, které se pravidelně objevovalo na soutěžích v požárním sportu.

Byla provedena rekonstrukce hasičské zbrojnice. Členové SDH provedli veškeré bourací práce (příčky, podlahu…), svépomocí vymalovali celou hasičskou zbrojnici. Z iniciativy obecního úřadu je v „hasičárně“ konečně důstojné zázemí s pěknou klubovou místností, toaletami a hlavně vodu, tohle vše byly hlavní důvody celé rekonstrukce.

Aktuality

Prosinec 2022

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hudlice získala z Hasičského fondu Nadace Agrofert dar ve výši 40 000 Kč na pořízení nového zásahové vybavení.

Díky jejímu příspěvku získali hasiči nové proudnice, motorovou pilu a ženijní nářadí.

Zbývající část ve výši 42 000 Kč dofinancovala obec Hudlice ze svého rozpočtu. Díky pořízení nového vybavení se zvýšila akceschopnost jednotky.

Děkujeme Nadaci Agrofert a obci Hudlice.