Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Chcete ovlivnit budoucnost regionu?

Chcete ovlivnit budoucnost regionu, kde žijete nebo pracujete?

Strategie SCLLD je odrazovým můstkem pro spokojenější život pro obyvatele na území MAS Mezi Hrady. V období 2014 – 2020 se podařilo MAS Mezi Hrady získat cca 52 milionů Kč na realizaci projektů z území MAS a do tohoto území spadá i Vaše obec. Bohužel ne všechny finance se podařilo včas vyčerpat.

Abychom mohli v našem úsilí smysluplně pokračovat i v letech 2021-2027, potřebujeme znát váš pohled na aktuální situaci v území. Na webových stránkách MAS Mezi Hrady v sekci Dokumenty/Strategie SCLLD naleznete v podzáložce „NOVÁ SCLLD 2021 – 2027“ veškeré dokumenty k připomínkování, a to nejpozději do 24.1.2021.

Pomůžete nám tak se zaměřit pozornost na problematická místa, odhalit skrytý potenciál a efektivněji nastavit dotační příležitosti na období 2021-2027.

Děkujeme Vám.
Vaše MAS Mezi Hrady.