Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Jungmannovy Hudlice

Jungmannovy Hudlice

 JUNGMANNOVY HUDLICE

 251 LET OD NAROZENÍ       

JOSEFA JUNGMANNA

13.7. 2024

 

ZAHÁJENÍ V 16 HODIN NA ZAHRADĚ RODNÉHO DOMKU J. JUNGMANNA :

VYSTOUPÍ ŽÁCI ZŠ A MŠ HUDLICE, PĚVECKÝ SBOR p. A. SPILKOVÉ

POHÁDKY PANA POHÁDKY

PROGRAM DÁLE POKRAČUJE NA PLOŠE

KLUZIŠTĚ POD OBECNÍM ÚŘADEM :

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ FANTASTIC ART

HUDLICKÉ ŽENY ,, A TO JE ŽIVOT“

ZAZPÍVÁ HOCKÝ DAVID

OHNIVÁ SHOW FANTASTIC ART

OHŇOSTROJ AGENTURA FESTIVE

K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE BOSS BAND

SKÁKACÍ HRAD A MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ 

OBČERSTVENÍ SDH HUDLICE A HOSPŮDKA U JUNGMANNA

PRODEJ SUVENÝRŮ

Jiřina Tejnorová, předsedkyně kulturní komise

 Jungmannovy oslavy 2024 plakát