Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Taneční zábava

Taneční zábava

T J  S O K O L  H U D L I C E
P O Ř Á D Á
V SOBOTU 2.9.2023  OD 19:00

TANEČNÍ ZÁBAVU

V HUDLICÍCH – LETNÍ TANEČNÍ PARKET U HŘIŠTĚ
K TANCI A POSLECHU HRAJE
REFLEKTOR ROCK
V S T U P N É  1 2 0 ,- K Č