Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

MŠ oznámení

Oznámení

Ředitelství MŠ oznamuje, že dne 16. 4. 2024 od 15 do 16:30 hodin proběhne v MŠ Hudlice Den otevřených dveří. Rodiče, kteří mají zájem o docházku svých dětí do naší mateřské školy od září 2024, se mohou přijít podívat do tříd, seznámit se s prostředím školky, s organizací dne a s dalšími podrobnostmi ohledně výchovně vzdělávací práce v zařízení. Jejich děti si u nás chvilku pohrají.

Zároveň zde budeme vydávat přihlášky k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25. Samotný zápis, tj. odevzdání přihlášek do správního řízení, bude probíhat14. května 2024 v ředitelně Mateřské školy Hudlice.