Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Sběrný dvůr

Obecní „skládka“

Letní provoz sběrného dvora

– od dubna do září

Středa od 13.00 do 18.00
Pátek od 13.00 do 18.00
Sobota od 9.00 do 16.00

Zimní provoz sběrného dvora

– od října do března

Středa od 13.00 do 16.00
Pátek od 13.00 do 16.00
Sobota od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00

Ve sběrném místě Hudlice je možno ukládat následující odpady:

 • Veškerou zelenou hmotu, tj. veškerou dřevní hmotu, větve, listí, trávu.
 • Veškerý nábytek, musí být rozbitý, nesmí obsahovat potahové látky. Potažené válendy a křesla se dávají do velkoobjemového odpadu.
 • Veškerý plast
 • Polystyren, musí být čistý bez lepidel
 • Bílé sklo
 • Barevné sklo
 • Velkoobjemový odpad a směsný odpad, který nelze dát do popelnic
 • Zeminu nebo břidlici v omezeném množství
 • Veškeré elektrozařízení, které se běžně používá v domácnostech a na zahradách
 • Veškeré chladící zařízení
 • Železo

Do sběrného místa se nesmí ukládat stavební suť, cihly, eternit apod.

Největší položkou ve finančních nákladech obce činí položka č. 6 – Velkoobjemový odpad a směsný odpad, který odvážíme na skládku Stašov. Cena za odvoz a uložení jednoho kontejneru je cca 7 000,- Kč. Položku č. 7 – Zemina a břidlice, používáme k rekultivaci skládky.  Všechny ostatní položky (položka 1,2,3,4,5,8,9 a 10), předává obec odběratelům za finanční úhradu. Zejména díky těmto finančním úhradám se daří obci držet poplatek za popelnici na dosavadní výši.

Třídit má opravdu smysl. Čím více použitelného odpadu vytřídíme, tím méně zaplníme  popelnice a kontejnery a tím méně zaplatíme za jejich vyvážení.

envvyuctovani_osvedceni 2023

envvyuctovani_osvedceni