Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Platba místních poplatků

Platba
místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a poplatku ze psů za rok 2023
———————————————————————————
Obecní úřad Hudlice upozorňuje občany na povinnost úhrady místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a poplatku ze psů za rok 2023, které jsou splatné k 31.03.2023.
sazba poplatku za odpad 700,- Kč/rok
sazba poplatku za jednoho psa 100,- Kč/rok
sazba poplatku za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč/rok
Úhradu lze provést bezhotovostním převodem na účet č. 363704349/0800 nebo v úředních hodinách v hotovosti v pokladně OÚ.
Podrobnější informace jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce obce Hudlice č. 4/2021 a 3/2020, které jsou k nahlédnutí na www.obec-hudlice.cz ve složce Směrnice a vyhlášky obce popř. e-mail: spisovna@obec-hudlice.cz nebo tel. 311 697 179.