Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Platby – stočné

V současné době probíhá platba za stočné – vyúčtování a platba dle platebního kalendáře – 1. záloha.

Platby lze provést bezhotovostním převodem na účet č. 363704349/0800 nebo v úředních hodinách v hotovosti v pokladně OÚ – p. Ciprová.