Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Platby za svoz odpadu a poplatků ze psů

Upozornění na platbu místního poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů za rok 2021

Obecní úřad Hudlice upozorňuje občany, kteří doposud neuhradili místní poplatek za svoz komunálního odpadu nebo poplatek ze psů za rok 2021, které byly splatné k 31.03.2021, aby tak neprodleně učinili.

Sazba poplatku za odpad: 700,- Kč/rok
Sazba poplatku za jednoho psa: 100,- Kč/rok
Sazba poplatku za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 200,- Kč/rok

Úhradu lze provést bezhotovostním převodem na účet č. 363704349/0800 nebo v úředních hodinách v hotovosti v pokladně OÚ.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce obce Hudlice č. 2/2020 a 3/2020, které jsou k nahlédnutí na www.obec-hudlice.cz ve složce Směrnice a vyhlášky obce popř. e-mail: spisovna@obec-hudlice.cz nebo tel. 311 697 179.