Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Zrušeno Rozsvícení vánočního stromu

Datum uskutečnění akce: 27. 11. 2021

KULTURNÍ KOMISE OÚ HUDLICE ZVE OBČANY NA TRADIČNÍ AKCI

V PROGRAMU VYSTOUPÍ ŽÁCI MŠ A ZŠ

SOUČÁSTÍ AKCE JE MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, MALÝ ADVENTNÍ TRH A OBČERSTVENÍ

ZAČÍNÁME V 17:00 HODIN NA KLUZIŠTI

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH NAŘÍZENÍ