Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Staročeské Máje

Vážení spoluobčané a přátelé,
hudlická mládež ve spolupráci s obcí Hudlice, SDH Hudlice
a spolkem Rezeda Vás srdečně zve na

STAROČESKÉ MÁJE
které se budou konat 27. května 2023 v Hudlicích
Ve 13.00 hodin zahájení před obecním úřadem. Odtud se společně vydáme na
průvod obcí.
V 18.00 hodin bude průvod ukončen na kluzišti u kostela, kde bude následovat
předtančení malých májovníků a poté předtančení České a Moravské besedy.
Po besedě pak bude následovat kácení krále.
od 20.00 hodin vás pak zveme na májovou zábavu, která se bude konat v
sokolovně. K poslechu a tanci zahraje kapela EMPATIA. Vstupné 100,- Kč.
Všechny vás srdečně zveme, přijďte do průvodu a podpořte tak naší společnou
tradici. Těšíme se na vás.
,,Čí jsou máje? Naše!“