Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Svoz nebezpečného odpadu

Komise životního prostředí OÚ Hudlice organizuje
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sběr bude prováděn centrálně na „kluzišti“ u kostela
Sobota 13.5.2023      10,30 – 12,00 hod.
Svoz bude zajišťovat AVE Beroun. Tento odpad máte možnost odevzdat do přistavených vozidel.
Odpady budou přebírány bezplatně v množství odpovídajícímu odpadu běžné domácnosti. Zejména se to týká pneumatik.
Důležité upozornění !!!!
Obecní úřad Hudlice nebude přejímat
LEDNIČKY, MRAZÁKY,TELEVIZE, MONITORY, RÁDIA,VIDEA A OSTATNÍ VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE A ELEKTROZAŘÍZENÍ. TYTO ODEVZDÁVEJTE PŘÍMO V NAŠEM SBĚRNÉM MÍSTĚ DO E-DOMKU.

Svoz nebezpečného odpadu