Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Svoz nebezpečného odpadu

Komise životního prostředí OÚ Hudlice organizuje

SVOZ NEBEZPEČNÉHO  ODPADU

Sběr bude prováděn centrálně  na „kluzišti“ u kostela

Sobota 18.11.2023    10,30 – 12,00 hod.                       

Svoz bude zajišťovat AVE Beroun. Tento odpad máte možnost odevzdat do přistavených vozidel.

Odpady budou přebírány bezplatně v množství odpovídajícímu odpadu běžné domácnosti. Zejména se to týká pneumatik.

Důležité upozornění !!!!

Obecní úřad Hudlice nebude přejímat
LEDNIČKY, MRAZÁKY,TELEVIZE, MONITORY, RÁDIA,VIDEA A OSTATNÍ VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE A ELEKTROZAŘÍZENÍ. TYTO ODEVZDÁVEJTE PŘÍMO V NAŠEM SBĚRNÉM MÍSTĚ DO E-DOMKU.