Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Turnaj ve stolním tenise neregistrovaných

Turnaj neregistrovaných hráčů
V sobotu 28.1.2023 se uskutečnil v sokolovně další ročník Turnaje neregistrovaných hráčů ve
stolním tenisu, pořádaný komisí pro sport a mládež spolu s oddílem stolního tenisu. Turnaje se
zúčastnilo 30 hráčů. S tak velkou účastí pořadatelé ani nepočítali. Byli zde hráči z Prahy, Berouna,
Broum, Kladna, Kublova. Z Hudlic se turnaje zúčastnil velmi malý počet hráčů. Škoda, tak snad
příští rok to bude konečně lepší. V turnaji vůbec nešlo o to, kdo vyhraje a koho porazí. Bylo to
příjemné setkání amatérských stolních tenistů, které tento sport baví. Turnaj se vydařil po všech
stránkách. Hráči na prvních třech místech ve dvouhrách a čtyřhrách obdrželi diplomy, plakety,
finanční odměny a další věcné ceny.
Tímto bych chtěl poděkovat všem pořadatelům za vzornou organizaci a hladký průběh turnaje.
Rudolf Hrkal