Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Upozornění na platbu odpadu a poplatku ze psů

UPOZORNĚNÍ NA PLATBU místního poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů za rok 2021

Obecní úřad Hudlice upozorňuje občany, kteří dosud neuhradili místní poplatek za svoz komunálního odpadu nebo poplatek ze psů na rok 2021, které byly splatné k 31.03.2021, že je možné je uhradit bez navýšení nejpozději do pátku 17. prosince 2021.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem s možností navýšení až na trojnásobek a vymáhání prostřednictvím exekučního řízení.

Úhradu lze provést bezhotovostním převodem na účet č. 363704349/0800 nebo v úředních hodinách v hotovosti v pokladně OÚ.

Bližší informace tel. 311 697 179, e-mail: spisovna@obec-hudlice.cz