Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Vítání občánků 2022

Datum uskutečnění akce: 12. 11. 2022 od 9.30 h. v síni obecního úřadu v Hudlicích

Prosíme zájemce o vyplnění a odevzdání přihláškového dotazníku:

formular_vitani_obcanku_2021.pdf