Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Workcamp v Hudlicích

Workcamp v Hudlicích měl smysl! Děkujeme.

MAS Mezi Hrady v letošním roce uspořádala svůj první mezinárodní dobrovolnický projekt, kterého se zúčastnilo 9 dobrovolníků ze zahraničí (18+) a 2 vedoucí z ČR zajišťující překlady a koordinaci dobrovolníků.

Cílem projektu „DISCOVER THE MAGIC OF NATURE KŘIVOKLÁTSKO“ bylo upozornit na problém vysychání krajiny, ukázat možnosti, jak podpořit zadržování vody v půdě a inspirovat místní obyvatele k zapojení se do ekologických aktivit. A protože právě lesy mají nezanedbatelnou funkci v zadržování vody v krajině, dobrovolnická práce spočívala převážně v manuálních činnostech v lese. Tj. práci se dřevem (sekání, řezání, přitloukání), vyžínání, čistění okolí Dibeřského potoka v Hudlicích od polomů, náletových dřevin a rozšíření pěších cest.

Že do smyslu workcampu patří i mezikulturní vzdělávání bylo ukázáno při organizaci místní sportovní akce, kde si dobrovolníci s „místňáky“ vzájemně představili, jak se v jejich zemích baví dětská i dospělá společnost.

Rádi bychom touto cestou poděkovali za spolupráci těm, co se podíleli na přípravách a organizaci workcampu v Hudlicích a bez jejichž zapojení by cíle projektu nebylo dosaženo. Velice si vážíme podpory, která nás provázela v celém průběhu realizace prvního ročníku konání této akce.

Naše poděkování patří především obci Hudlice, díky níž se nám podařilo zajistit zázemí a podmínky pro dobrovolnickou práci. Taktéž odborné vedení pana Franka starající se o lesy ve vlastnictví obce, paní ředitelky ZŠ Hudlice Michaely Holé a pana Adama z Lesů ČR dalo vykonávaným činnostem dobrovolníků tolik důležitou motivaci.

Velký dík patří i fotbalistům SK Hudlice a občanům obce, kteří při sportovním utkání navodili příjemnou atmosféru, která nás neopustila po celý den.

Děkujeme všem i výše nejmenovaným za vstřícnost, podporu a pomoc a těšíme se na další spolupráci.

Za realizační tým workcampu
Tereza Houšková, MAS Mezi Hrady, z.s.