Obec Hudlice - obecní stránkyJungmannova 355, 267 03 Hudlice

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2024 – 2025 Beroun

DĚTSKÝ DOMOV A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEROUN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM MLÁDEŽE 1102/8, BEROUN – MĚSTO, 266 01 BEROUN

POŘÁDÁ  ZÁPIS DĚTÍ  DO MŠ  NA ŠKOLNÍ ROK 2024 – 2025

dle § 16, odst. 9 Školského zákona.

 

 Zápis je spojený s Dnem otevřených dveří v prostorách zařízení.

Zápis do MŠ se uskuteční ve středu 15. 5.  2024 od 13,00h do 16,00h.

Více informací na www.ddmsberoun.cz

Co a komu nabízíme?

 je součástí Dětského domova. Přijímáme k denní docházce děti s kombinovaným postižením a s narušenými komunikačními schopnostmi.

Nabízíme komplexní péči v bezbariérovém prostředí, individuální přístup zohledňující specifické potřeby dětí a diagnostickou podporu Speciálně pedagogického centra (SPC), které je součástí zařízení. SPC poskytuje poradenské, ambulantní logopedické a jiné služby rodičům a všem, kteří se starají, pečují o děti s výše uvedeným zdravotním postižením.

Mgr. Jana Müllerová, ředitelka

  IČ: 47511753     

 Číslo účtu: KB 12239131/0100

 Telefon ředitel: 311 611 728

Sociální pracovnice: 311 611 726

Nonstop: 311 611 727

Fax, ekonom: 311 610 734

       SPC: 311 514535

www: ddmsberoun.cz

e-mail: mullerova@ddmsberoun.cz

ID datové schránky: piiuij6